• Lenor dišeče kroglice 4 x 210 g, vonj iz zaloge

Lenor dišeče kroglice 4 x 210 g, vonj iz zaloge

  • Šifra:Lenor
  • Razpoložljivost:2 - 5 dni
  • 17,90€


Dišeče kroglice  za edinstven in svež vonj perila. Vaša oblačila bodo s pomočjo dišečih kroglic dalj časa sveža in prijetna. Kroglice začnejo delovati že ob začetka pranja. Inovativna formula vsebuje 9 x več aromatičnih sestavin kot mehčalec Lenor. Uporabite jih lahko za vse vrste oblačil.

Uporaba kroglic je enostavna, saj jih vstavite neposredno v boben, dodate perilo in svoj najljubši detergent. Tako boste lahko uživali v vonju kar do 12 tednov.

Pozor:

  • H317: Lahko povzroči alergijski odziv
  • P264 – Po uporabi temeljito umiti roke
  • P260 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila.
  • P303 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
  • P333 + P313 – Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
  • P363 – Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.